Thời gian cấp sổ đỏ sẽ rút ngắn còn 12 - 15 ngày

Thời gian cấp sổ đỏ sẽ rút ngắn còn 12 - 15 ngày

Bộ TNMT cho biết đang khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, phấn đấu đến 31/12/2015 sẽ triển khai mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trên toàn quốc.

 

thu-tuc-cap-so-hong

 

 Năm 2012, Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng ĐKQSDĐ (sổ đỏ) một cấp được thực hiện tại 4 tỉnh thành, gồm Đồng Nai, Hải Phòng Đà Nẵng và Hà Nam. Theo đó, thời gian thực hiện cấp sổ đỏ rút ngắn, tại Đà Nằng thời gian giảm từ 33 ngày xuống còn 15 ngày; tại Hà Nam thời gian cấp sổ đỏ lần đầu giảm từ 33 ngày xuống còn 12 ngày.

 Bên cạnh đó, số lượng giấy chứng nhận được cấp nhiều hơn. Thành phố Đà Nẵng cấp gần 40 nghìn sổ đỏ, nâng tỷ lệ đất được cấp từ 39% lên 88%; tỉnh Đồng Nai cơ bản hoàn thành việc cấp sổ đỏ; thành phố Hải Phòng cấp được hơn 11,7 nghìn sổ đỏ, nâng tỷ lệ cấp cho các loại đất chính của thành phố tăng từ 78% lên 91,2%.

 Theo Bộ TNMT, mô hình Văn phòng ĐKQSDĐ một cấp là bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Việc xây dựng mô hình là việc quan trọng cần thiết nhưng có không ít khó khăn. Do đó, để mô hình được nhân rộng các ngành, tỉnh, thành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, chuẩn bị công phu. Ngành tài nguyên-môi trường khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản, hành lang pháp lý, hoàn thiện cơ chế hoạt động của mô hình. Phấn đấu đến 31-12-2015, mô hình văn phòng đăng ký QSDĐ một cấp được thực hiện cơ bản trên toàn quốc.

Theo Trí Thức Trẻ

 

can ho 8x plus 

Tin tức khác