Thông tin liên hệ

- Tên Công ty :   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LONG

- Địa chỉ:                           66 Trần Khắc Chân, PhườngTân Định, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại:                                       0937.709.559 - 0989.574.534

- Website:                           http://www.muabanbatdongsannhadatxanh.com/